OM SUNDHEDSINDUSTRIENS UDSTILLINGSSERVICE KONTAKT
 
Nyheder
 
KALENDER
Det 25. Landssymposium i Neonatalogi d. 29. september - 1. oktober 2016
29. September 2016:
Det 25. Landssymposium i Neonatalogi arrangeres i år af H.C. Andersens Børnehospital fra Odense...
Dansk Transplantations Selskab Årsmøde d. 30. september 2016
30. September 2016:
Dansk Transplantation Selskab afholder årsmøde med et alsidigt og interessant...
Dansk Reumatologisk Selskabs Highlights (DRS) d. 6. - 7. oktober 2016
6. October 2016:
Selskabets formål er at fremme forskning, uddannelse og behandling inden for reumatologi samt at virke...
Faglig Dag 2016 d. 7. oktober 2016
7. October 2016:
Studenterorganisationene PUST - Prægraduat Undervisning i Simulations- og Teamtræning - afholder Faglig...
Årsmøde for Dansk Selskab for Anæstesi- og Intensiv Medicin (DASAIM) d. 10. - 12. november 2016
10. November 2016:
Selskabets formål er at fremme den videnskabelige og faglige udvikling af selskabets discipliner samt...
Dansk Urologisk Selskabs Efterårsmøde d. 11. november 2016 (DUS)
11. November 2016:
Dansk Urologisk Selskab har som formål at fremme uddannelse og forskning med relation til urologi,...
Danske Reumatologers og Fysiurgers Organisations Efterårsmøde (DRFO) d. 11. november 2016
11. November 2016:
DRFO er en faglig organisation, som varetager medlemmernes faglige forhold under Foreningen af...
Dansk Endokrinologisk Selskabs Årsmøde d. 27. - 28- januar 2017
27. January 2017:
I januar 2017 afholder Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) årsmøde, og Endokrinologisk afdeling på...
Dansk Oftalmologisk Selskabs Efteruddann­elseskursus (DOS) 3. - 5. marts 2017
3. March 2017:
Dansk Oftalmologisk Selskab har til formål at fremme oftalmologiens udvikling og styrke det kollegiale...